Titulní obrázek

Jak porovnávat penzijní fondy?

21.červenec 2012

Klientem penzijního fondu se může stát osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR nebo fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud se účastní důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice.

Existuje několik základních kritérií pro porovnání fondů:

  • Velikost fondu. Výhodou větších fondů bývají jejich úspory většího rozsahu (mohou pak být efektivnější, najímat si přední odborníky a lépe diverzifikovat portfolio), většinou mohou přikročit k větším investicím, bývají stabilnější při náhlém odlivu klientů. Nevýhodou velkých fondů bývá menší flexibilita, velké náklady na získání klientů.
  • Správce fondu a jeho akcionáři. Důležité je, jaké instituce za fondem stojí, aby jim samotným záleželo na vlastním dobrém jméně, které si nebudou kazit špatnou správou penzijního fondu.
  • Způsob investování fondu – jaké podíly se investují do akcií (které platí za více rizikové s větší výnosností), do nemovitostí či státních dluhopisů (které bývají považovány za nejméně rizikové).
  • Dlouhodobá výkonnost fondu v horizontu několika let, průměrné roční zhodnocení v co nejdelší časové řadě. Rozhodující pro klienty by mělo být pravidelně dobré zhodnocení bez výkyvů.
  • Nízké náklady v porovnání s výnosy. Důležité jsou provozní náklady na jednoho klienta a provozní náklady na správu aktiv.
  • Ostatní výhody (bonusy, dárky, služby) by měly být pouze doplňkové a klient by měl dobře zvážit, jsou-li pro něj vůbec využitelné.

Kvůli důchodové reformě, která kompletně mění systém penzijního připojištění, u nás bylo možné změnit fond za stávajících podmínek pouze do konce února. Od března běží půlroční lhůta, která má pomoci fondům připravit se na přechod na nový systém. A od začátku prosince začnou platit nová, výrazně horší pravidla.